Pontszámítás az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgákon

A kéttannyelvű tagozat szóbeli felvételivizsgájának időpontja: 2022. február 28. hétfő
A többi tagozat szóbeli felvételivizsgájának időpontja: 2022. március 7. hétfő
Amennyiben a kéttannyelvű tagozatra felvételizel, de megjelölted a speciális angol, a
speciális spanyol vagy a speciális kezdő német tagozatot is, nem kell kétszer eljönnöd
szóbelizni, mert a kéttannyelvű felvételin elért angol pontszámodat szorozzuk fel 1,2-vel ill.
1,3-mal.
Kéttannyelvű pontszám
× 1,2 → speciális angol
× 1,3 → speciális spanyol, speciális kezdő német
Így kapjuk meg a másik három tagozat felvételi pontját, melyet 2022. március 1-én (kedd)
délután megtalálsz az iskola honlapján.
Amennyiben mégis inkább újra szeretnél vizsgázni ezekre a tagozatokra, 2022. március 3-án
(csütörtök) 15 óráig erről telefonon tájékoztasd az iskola Titkárságát!
 
Ha a speciális angol tagozatra jelentkezel, és mellette a speciális spanyol vagy a speciális
kezdő német tagozatot is bejelölöd, egyszer fogsz szóbeli vizsgát tenni 2022. március 7-én.
Ilyen esetben a speciális angol szóbelin elért pontszámodat automatikusan felszorozzuk, hogy
megkapjuk a másik két tagozatra a pontszámodat.
Speciális angol pontszám
× 1,1 → speciális spanyol, speciális kezdő német
 
A szóbelik 14.00-kor kezdődnek. A várakozási idő csökkentése céljából különböző
időpontokra hívjuk a vizsgázókat. A beosztást az iskola honlapján megtalálod.
A szóbelire hozz magaddal:
 
- személyi vagy diákigazolványt
- ellenőrző könyvet
- tollat
 
Az esetleges további kérdésekkel Ábrahám Karolina intézményvezető-helyettest keresd a
620-184-es telefonon vagy e-mailben: abraham.karolina@dfg-szeged.hu.

Hozott pontok számításának egyedi esetei

Hozott pontok számítása (rész)tantárgyi mentességek,  külföldi bizonyítványok és nyelvi eredmények esetén:

A hozott pontok számításánál a következő elveket követjük:

  1. Ha a tanulónak nincs központi felvételi eredménye matematikából vagy magyarból, a meglévő vizsgaeredményt duplázzuk meg.
  2. Ha tanulónak nincs magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, történelemből vagy idegen nyelvből osztályzata, a hozott pontokat arányosítjuk.
  3. Ha a tanuló két idegen nyelvet is tanult, a jobb osztályzatot vesszük figyelembe.
  4. Ha a tanuló az általános iskolában nem tanult magyar nyelvet és irodalmat külön tantárgyként, a meglévő osztályzatot duplán számítjuk.
  5. Ha a tanuló a központi felvételi vizsgán a vizsga valamely része alól mentességet kapott, az összpontszámot arányosítjuk.

Hasznos információk SNI/BTM-N tanulóknak

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2021. december 3.) előtt tisztáznia kell a továbbtanulásra választott iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján milyen  speciális elbírálási szabályokat határoz meg.

Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától, de az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, a meglévő vizsgaeredményt duplázzuk meg.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői bizottság még érvényben lévő szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézményvezető bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf