Deákos Tehetségért Díj 2020

Deákos Tehetségért Díj 2020

Humán terület

Ménesi Flóra 12.D

Flóra talpraesett, bátor és jól nevelt. Tanárai mindig számíthattak felkészültségére és véleményére. Örömmel és önzetlenül segített akár osztály-, akár iskolatársának, legyen az pillanatnyi, vagy hónapok óta húzódó probléma.

Érdeklődő részvételével segített életben tartani iskolánk Olvasás Éje hagyományát, és osztálytársait is ő buzdította a rendezvényen való részvételre.

Tizedikes korában az újraindult iDeák című iskolaújság egyik meghatározó újságírójává vált. Cikkeit, interjúit, melyekben a diákságot tájékoztatja, egyéni hangvétellel és kulturális tájékozottságára támaszkodva, kiemelkedő stílusban közölte. Nagy szerepe volt abban, hogy a 2017/2018-as tanévben az iDeák a DUE Médiahálózat – korábbi nevén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete – versenyén első helyet ért el online kategóriában.

2018. októberében házigazdája, moderátora volt egy médiarendezvényünknek, ahol többszáz diáktársa előtt kápráztató felkészültséggel és lebilincselő stílusban beszélgetett egykori diákunkkal, Tóth Csaba politológussal. Ez a sikeres szereplése is hozzájárult ahhoz, hogy az intézményvezetés őt kérte fel arra, hogy a 2018/19-es tanév ballagására a 11. évfolyam nevében írja meg és az iskola egésze előtt olvassa fel a végzősöknek szánt gondolatait.

2019. májusában a DUE versenyén az iDeák újra elnyerte a Magyarország legjobb online diákmédiuma elismerést, Flóra pedig továbbra is főszerkesztő-helyettesként, és két rovat felelőseként vette ki részét a sikerből.

Ezek mellett Flóra a 2019/2020. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny spanyol nyelv I. kategória tantárgy döntőjében 29. helyezést ért el. Gimnáziumi évei alatt dicséretes ötös volt spanyol nyelvből. A tantárgyhoz való hozzáállása, szorgalma példamutató volt.

 

 

Sági Péter 12.E

Bár emelt matematika-angolos, nemcsak eme két tárgy érdekli. Jól szintetizálja a humán- és reáltudományokat. Angolból felsőfokú C1-es nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett.

Olasz nyelvből kiemelkedő, nagyon jó nyelvérzéke van, több alkalommal versenyzője, szereplője volt a megyei Giornata della Lingua Italiana rendezvénynek, amelyen a 2017-2018-as tanévben csapatban megyei III. helyezést ért el (a nyelvi vetélkedő mellett a téma az olasz filmművészet volt, Péter a színpadi kategóriában is szerepelt).

A 2018-2019-es tanévben a Festival D'Italiano országos olasz versenyen az SZTE-BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének írásbeli pályázatán (műfordítás - egy olasz regényrészlet magyar nyelvre fordítása) országos I. helyezést ért el.

Szintén itt, a Festival d'Italiano versenyén Élőbeszéd B kategóriában szintén országos I. helyezést ért el. 

A 2019-2020-as tanévben a Festival D'Italiano országos olasz versenyen az ELTE Olasz Tanszékének írásbeli pályázatán (műfordítás - versfordítás) országos I. helyezést ért el.

Bár középszintű olasz csoportba járt, a sikeres emelt szintű olasz érettségivel B2-es nyelvvizsgát szerzett.

Szívesen és többször szerepelt már iskolai rendezvényeken (pl. a Nyelvi Kavalkádon is), műsorokban, Deák Olimpia szavalóversenyén stb. Órán és órán kívül is aktív, jól motiválható, igazán szimpatikus diák.

Nemcsak az iskolában teljesít jól, hanem a sportban is, versenyszerűen sportol (testnevelés tantárgyból is dicséretet kapott).

Tájékozott, érdeklődő és kreatív diák. A Deákos olaszos közösség egyik "oszlopos tagja", bármikor lehet rá számítani.

 

Reál terület

Drágity Deján 11.H

Széles érdeklődési körű diák, aki sokat és szívesen olvas, érdeklődik a nyelvek és az irodalom iránt is. Jegyei jók, magatartása példás.

Kémia iránti érdeklődése kezdetben önképzésben mutatkozott meg, majd kutatási lehetőséget keresett. Másfél éve jár be rendszeresen, tanítási időn kívül az SZTE Biokolloidok kutatócsoportjába, ahol a középiskolai tananyagon messze túlmutató mélységű elméleti tudásra is szert tett.

Munkájának és tudásának szintjét jelzi, hogy  a Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciáján a 2020. júniusi döntőben első díjat kapott.

Szorgalmának és tehetségének elismerését jelenti, hogy megkapta a Deákos Tehetségért díjat

Deákos Tehetségért Díj

A díj felajánlója: Baneth András egykori deákos diák

 

A díjat tanév végén kapja meg 2-2 diák, aki kiemelkedő munkát végzett

             a/ humán

             b/ természettudományos terülten 

 

A díjazottak kiválasztása

•       a humán terület díjazottjairól a magyar, történelem, angol és 2. idegen nyelv munkaközösségek, 

•       a reál területről a fizika-informatika, kémia- biológia- földrajz és matematika munkaközösségek

döntenekaz év végi osztályozó konferenciák után. 

 

A díjat olyan tanuló kaphatja, akinek

                   ---  félévkor és év végén jeles osztályzata van a megfelelő tárgyakból (magyar nyelvtanból, irodalomból, történelemből és két idegen nyelvből, illetve fizika, kémia, matematika, biológia és földrajz közül azokból, amelyeket tanul), és

                   ---  kiemelkedő eredményt ért el a tanév  vagy az azt megelőző nyári szünet folyamán (verseny, pályázat, szereplés, publikáció, stb.) valamelyik tantárgyhoz köthetően, és

                   ---  év végi bizonyítványában nincs négyesnél rosszabb jegye, és

                   ---  a tanév folyamán nincs szaktanári figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése.

 

A díj összege: 50.000 forint (diákonként)

 

A díjat egy oklevél kíséretében a tanévzáró ünnepségen, a kitűnök fogadásán adja át a díj felajánlója és a kuratórium elnöke.

Adománytevő

Kedves Diákok!

Örömmel adjuk át első alkalommal a Deák Gimnázium tehetséges diákjai számára a Baneth András – egy volt deákos -  által alapított díjat.

Baneth András egyike volt az első tanulóknak, akik a Deák Alapítvány támogatásával Massachusettes államban, Brooks Schoolban jártak cserediákként.

Ez nem tegnap volt – és, bár Baneth András még mindig fiatal, azóta érett, sikeres ember lett belőle. Karrierjének csak főbb állomásait kiemelve is igen figyelemre méltó életút kerekedik ki: a kéttannyelvű érettségi után elvégezte a jogi egyetemet, majd az Európa Tanács gyakornoka lett Strasbourgban. Ezt követte az EU-s állásokhoz nagyon hasznosnak gondolt College of Europe elvégzése Brugge-ben, majd hét év EU-s állás Luxemburgban az Európai Bíróságon és Brüsszelben az Európai Bizottságnál. Közben saját céget alapított, és öt éve ennek irányításával foglalkozik. Mellette egy amerikai céget is képvisel Európában, illetve EU-s állásokra felkészítő könyvet adott ki, és ezzel kapcsolatos weboldalt is működtet.

Vannak események az ember életében, amelyek kapcsán visszanéz eddigi életére, és felismeri azokat a dolgokat, amelyek fontosnak bizonyultak karrierje alakulásában. Ilyen volt Baneth András számára tavalyi látogatása a Brooks Schoolban. Ahogy ő mondja, ott fogalmazódott hálája a Deák Gimnáziumnak azért, hogy neki gimnazistaként megadatott a lehetőség, hogy cserediákként világot lásson. Ez, és annak felismerése, hogy a világ akkor működik, ha lehetőségei szerint mindenki kiveszi a részét annak működtetéséből, vezette arra gondolatra, hogy megteremti a Deákos Tehetségért Díj anyagi alapját.

A díjat évente négy kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló kaphatja meg – és reméljük, hogy nem kevésbé értékes üzenete évente ezer deákoshoz jut el:

Az igazán sikeres élet felépítése sok munkával jár. A rövid távú népszerűséghez, egyszeri  pénzszerzéshez egy kis szerencse is elég lehet, de, bármilyen területéről legyen is szó az életnek, tartós sikert csak az fog elérni, aki komolyan megdolgozik azért. Ez egy lassan induló folyamat – az ember kezdetben általában évekig nem lát belőle se pénzt, se elismerést, de később megtérül a befektetett energia.

Diákként a tanulás vezet a megfelelő irányba: a lexikális tudás mellett fontos olyan képességek fejlesztése, amelyek a megszerzett tudás kamatoztatásához nélkülözhetetlenek: ilyen például a nyelvtudás, az előadókészség, tárgyalókészség, helyes érvelési technikák elsajátítása és hatékony munkamódszerek kialakítása. Fiatalon fontos döntéseket kell hozni továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatban – ezek lehet, hogy később felülíródnak. A megszerzett ismeretek, kifejlesztett képességek viszont akkor is hasznosnak bizonyulnak, ha nem az eredetileg választott irányban haladunk tovább.

A díjat azok érdemlik, akik már gimnazistaként eredményeket érnek el – tükrözve ezzel Baneth András tiszteletét azok iránt, akik kitartó szellemi teljesítményt nyújtva jutnak előre.

A díj üzenetével egyetértve biztosítja a Deák Gimnáziumért Alapítvány a formális kereteket a Deákos Tehetségért Díj átadásához.

 

Szeged, 2016. június. 21.                      

                                                           A Deák Alapítvány Kuratóriuma