Deákos Tehetségért Díj 2021. június 27. vasárnap
 

Deákos Tehetségért Díj Az elmúlt tanévben Csúri Barnabás 11.A, Komjáti Jázmin Anna és Mándli Helga 12.A, és Szathmári Szabolcs Norman 11.F osztályos vehették át Deákos Tehetségért, Sütő Hedvig 10.A osztályos tanuló pedig az Ígéretes Deákos Tehetség díjat. Gratulálunk és köszönjük szépen az adománytevőknek és a Deák Alapítvány Kuratóriumának a támogatást!


Csúri Barnabás 11.a

Barnabás azonnal osztályának vezéregyénisége lett. Angoltudásával rendkívüli módon inspirálja a többieket, nem egyszer úgy ismerik fel az osztályt a folyosón a többiek: “ők azok, akik angolul beszélnek”.
Barnabás tanulmányi eredménye mindig a kitűnő közelében van. Minden órán rendkívül aktív, okos, konstruktív kérdéseivel izgalmassá teszi a tanári magyarázatokat.  A matematikát emelt szinten tanulja, láthatóan nagyon széleskörű az érdeklődési köre.
Az iskolai programokon (gólyabál, ballagás) szívesen szerepel mint bemondó, és nagyon ügyesen szólítja meg a közönséget, teremt kiváló hangulatot.
Ha az osztályt felkérik egy beszéd megírására, ő azonnal átdimenzionálja a feladatot, ír egy forgatókönyvet, és egy teljes osztályt összefogó, vicces, megható videóműsort készít.
Nagyon készült a brooksi ösztöndíjra, és minden bizonnyal ő kapta volna az osztályból ezt a kivételes elismerést, de a vírushelyzet miatt ettől a lehetőségtől sajnos elesett.
A 2020/21-es tanévben 16. helyezést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében.

 

Komjáti Jázmin Anna 12.a

Komjáti Jázmin Anna 12.a osztályos tanuló rendkívül megbízható, szorgalmas, értelmes, szerteágazó érdeklődési körrel rendelkező lány, akinek a bizonyítványában csak jeles év végi osztályzatok találhatóak nevelőtestületi dicséretekkel. Jázmin 10. évfolyamon úgy döntött, hogy a fizika és a biológia tantárgyakat veszi fel emelt szintre, melyek közül 12. évfolyamra csak a biológiát tartotta meg. Továbbtanulási elképzelései között a biomérnöki és a mechatronikai mérnöki szakok szerepelnek.
Ugyanakkor, bár a természettudományos tantárgyakban szerzett iskola eredményei kitűnőek, az elmúlt években megmutatta kreativitását rajz- és fotópályázatokon, és tudását művészettörténeti versenyeken.
2017 óta  rendszeresen díjazott a Diákok Őszi Tárlatán, részt vett a Dömötör János emlékére megrendezett művészettörténeti versenyen, és minden évben a dobogó eggyel magasabb fokára léphetett. Fotóival számos pályázaton szerzett kiemelkedő eredményt egyéniben és csoportosan. Ilyenek például az Országos Diákfotó Pályázat,  makói Elmozdulások fotópályázat, Németh László Gimnázium és Általános Iskola természettudományos konferenciája fotópályázat, American Corner Szeged, Private Horizons fotópályázat, Dugonics Társaság Ifjúsági Pályázatának Fotóművészet kategóriája. Grafika kategóriában két alkalommal is 1. helyezést ért el a Deák Olimpián, ‘Hangjegyfonó’ nevű csapatával készített díjazott zeneprojektjükkel bejutottak a Kultivál nevű nemzetközi kulturális fesztiválra.

 

Mándli Helga 12.a

Mándli Helga esetében többről van szó, mint egy tanulós, mindenből kiválóan teljesítő kislányról. Érdeklődésével, világra nyitottságával kitűnt a többiek közül. Valószínűleg ennek is köszönhette, hogy Brooksban képviselhette iskolánkat, és ott továbbgondolhatta azt a bevallott életstratégiáját, hogy embertársainkkal minden körülmények között szolidárisnak kell lennünk. Sok-sok barátot szerzett  Amerikában, saját elmondása szerint ez fordította az emberi jogok, az emberi méltóság tiszteletben tartásának problémaköre felé. Ezeket az energiákat mozgósította a Pázmány Péter Egyetem Nemzetközi tanulmányuk tematikájára kiírt országos versenyén is. Három nehéz fordulón túljutva, parádés online szóbeli döntős előadásán elkápráztatta a zsűrit, és nagy fölénnyel megnyerte a legjobb tízbe jutottak versenyét.
Kitűnő tanulóként, okos és felelős, fiatal felnőttként, leendő orvostanhallgatóként csak nyer majd vele a társadalmunk, illetve a Deák-gimnázium jó hírnevét is viszi majd Helga a nagyvilágba. Jó lenne sok ilyen diákot tanítani!

 

Szathmári Szabolcs Norman 11.f

Szabolcs természettudományos területen nyerte el a Deákos Tehetségért Díjat.

Képességei hamar megmutatkoztak, 9-es kora óta kimagasló teljesítményt mutatott, az órákon aktívan részt vett a munkában. Csendes, segítőkész diák, aki különösen sokat segített osztálytársának, akinek a kerekesszékével nehéz volt az iskolában a termek közötti közlekedés.
Szorgalma minden tárgyból megmutatkozott. Szívesen és eredményesen indul természettudományos versenyeken. A kilencedik évfolyamban a Deák Olimpián matematika tárgyból első helyezést ért el. 10. évfolyamon a Marie Curie kémia versenyen a területi döntőbe jutott.
Szabolcs természettudományos érdeklődését jól mutatja, hogy a 11. évfolyamban kémiából és biológiából is emelt szinten folytatta tanulmányait. Szabolcs az online oktatás időszaka alatt is részt vett versenyeken, a kémia OKTV mellett kiemelkedő teljesítménye, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bionika Kara által rendezett országos bionika verseny döntőjébe jutott csapattársaival. A sokféle természettudományos ismeretet komplex módon „visszakérdező” és azok gyakorlati alkalmazását előtérbe helyező versenyen országos 5. helyezést ért el.
A tanuló a tanulmányai mellett rendszeresen sportol, a Szedeák kosárlabda csapat aktív tagja, a korosztályos bajnokságban folyamatosan bizonyíthatja tehetségét. B2, majd a 11. évfolyam során C1 nyelvvizsgát tett angol nyelvből. Eddigi teljesítményeinek elismeréseként lett Szabolcs a 12-es búcsúztató ünnepségen a zászlóátvevő.

 

Sütő Hedvig 10.a

Sütő Hedvig 10.a osztályos diákunk különleges tehetségével már az első időszakban kitűnt. Sokoldalúsága példátlan, hihetetlenül érdekli őt szó szerint MINDEN a világból, és ami csodálatos, ezeknek alaposan utána is néz, minden tudást elraktároz. Valódi, reneszánsz típusú személyiség. Épp ezért tökéletes kitűnő, természetesen minden tantárgyból éltanuló. Ugyanakkor ez nem jelent “gyógyagyú” szakbarbárságot, mert alkotó energiába képes fordítani mérhetetlen tudásvágyát. Több novellaírói pályázaton indult az idén - a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának versenyén III., a Csongrád Megyei RendőrkapitányságénI. helyezést ért el. Kivételes tehetsége van az íráshoz, a művészet, a mitológia, a digitális kultúra mind-mind az érdeklődési körébe tartozik.
Emelt szint választásakor természettudományos irányba fordult, valójában nehéz lehet neki megtalálni azt a szűkített irányt, ami sokrétű tehetségét kielégíti.