Közzétételi lista

A közzétett adatok megfelelnek a 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-ban előírt követelményeknek.

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista az alábbiakat tartalmazza:

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartása szorgalmi időben: 7:00-17:00, tanítási szünetekben szerdánként 9:00-12:00, egyéb időpontokban bérlőkkel egyeztetve.
É
ves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

g) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend,a pedagógiai programhelyi tantervérettségi vizsga témakörei.

23. § (3) 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,

i) az iskolai osztályok száma: 31
az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

 

9. a

33 fő

10. a

35 fő

11. a

30 fő

12. a

33 fő

9. b

34 fő

10. b

34 fő

11. b

35 fő

12. b

34 fő

9. c

33 fő

10. c

30 fő

11. c

32 fő

12. c

34 fő

9. d

32 fő

10. d

35 fő

11. d

31 fő

12. d

35 fő

9. e

34 fő

10. e

34 fő

11. e

34 fő

12. e

32 fő

9. f

32 fő

10. f

35 fő

11. f

35 fő

12. f

32 fő

9. g

30 fő

10. g

35 fő

11. g

32 fő

12. g

29 fő

 

 

10. h

32 fő

11. h

30 fő

12. h

30 fő

 

2022.október 31.